FANDOM


Billy Gierhart
BillyG.jpg
Vai trò: Đạo diễn của phim
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Billy Gierhart là một đạo diễn truyền hình người Mỹ. Ông từng phụ trách công việc ổn định máy quay trong các series như Pacific Blue, Huff, Swingtown và The Shield trước khi chính thức đảm nhận vai trò của một đạo diễn vào năm 2008.

Liên kết

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên