FANDOM


Charles H. Eglee
Charles H. Eglee
Vai trò: Biên kịch & chỉ đạo sản xuất của phim
Ngày sinh: 27/11/1951
Giới tính: Nam
Sắc tộc: Mỹ - Da trắng

Charles H. Eglee là một trong những biên kịch của series phim truyền hình The Walking Dead. Trước đó, ông cũng từng làm biên kịch cho nhiều bộ phim truyền hình khác.

Liên kết

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên