FANDOM


Độ phân giải tối đa (tải về)‎ (1.600 × 900 điểm ảnh, kích thước tập tin: 294 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các wiki
trong

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:10, ngày 8 tháng 2 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:10, ngày 8 tháng 2 năm 20171.600 × 900 (294 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
14:21, ngày 8 tháng 2 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:21, ngày 8 tháng 2 năm 20171.352 × 700 (296 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
14:20, ngày 8 tháng 2 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:20, ngày 8 tháng 2 năm 20171.024 × 530 (124 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
14:18, ngày 8 tháng 2 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:18, ngày 8 tháng 2 năm 20172.160 × 1.350 (299 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
14:09, ngày 8 tháng 2 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:09, ngày 8 tháng 2 năm 20171.920 × 1.080 (295 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
14:02, ngày 8 tháng 2 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:02, ngày 8 tháng 2 năm 20171.024 × 576 (88 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
13:56, ngày 8 tháng 2 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:56, ngày 8 tháng 2 năm 20171.920 × 1.080 (242 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
13:49, ngày 8 tháng 2 năm 2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:49, ngày 8 tháng 2 năm 20171.920 × 1.080 (242 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
10:29, ngày 2 tháng 9 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:29, ngày 2 tháng 9 năm 20161.600 × 720 (298 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
09:30, ngày 24 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:30, ngày 24 tháng 6 năm 20151.353 × 868 (274 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
09:28, ngày 24 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:28, ngày 24 tháng 6 năm 20151.311 × 772 (296 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
09:26, ngày 24 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:26, ngày 24 tháng 6 năm 20151.067 × 690 (289 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
09:20, ngày 24 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:20, ngày 24 tháng 6 năm 2015909 × 587 (272 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
09:17, ngày 24 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:17, ngày 24 tháng 6 năm 20151.000 × 468 (153 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
09:14, ngày 24 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:14, ngày 24 tháng 6 năm 2015996 × 587 (294 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
09:13, ngày 24 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:13, ngày 24 tháng 6 năm 20151.000 × 748 (206 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
08:19, ngày 11 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:19, ngày 11 tháng 6 năm 20151.536 × 1.069 (274 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
08:16, ngày 11 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:16, ngày 11 tháng 6 năm 20151.014 × 424 (262 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
08:10, ngày 11 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:10, ngày 11 tháng 6 năm 20151.920 × 1.080 (239 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
03:36, ngày 20 tháng 1 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:36, ngày 20 tháng 1 năm 20141.920 × 1.080 (295 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
03:33, ngày 20 tháng 1 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:33, ngày 20 tháng 1 năm 20141.024 × 576 (88 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)
03:29, ngày 20 tháng 1 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:29, ngày 20 tháng 1 năm 20141.440 × 900 (181 kB)Wlion1995 (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.