FANDOM


Đây là những thống kê trong trò chơi điện tử The Walking Dead. Thống kê trong game hiển thị số % người chơi đối với từng lựa chọn mà họ phải đưa ra mỗi khi đứng trước một tình huống quan trọng trong cốt truyện. Chính sự lựa chọn của người chơi trước những tình huống này sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ câu chuyện sau đó.

Phần 1

Tập 1: A New Day

Bạn có nói sự thật về thân phận mình với Hershel?

 • Nói dối Hershel - 38%
 • Nói sự thật - 62%

Bạn sẽ cứu ai giữa DuckShawn?

 • Cứu Duck - 49%
 • Cứu Shawn - 48%
 • Không cứu ai cả - 3%

Bạn sẽ đồng tình với ai trong cuộc tranh cãi giữa LarryKenny?

 • Đồng tình với Kenny - 43%
 • Đồng tình với Larry - 57%

Bạn có cho Irene khẩu súng khi cô ấy muốn tự tử không?

 • Đưa cô ấy khẩu súng - 45%
 • Từ chối - 55%

Bạn sẽ cứu ai giữa CarleyDoug?

 • Cứu Carley - 75%
 • Cứu Doug - 25%

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên